Среќичка ©

КОГА ТРЕБА ДА СЕ ПОСЕТИ ЛОГОПЕД?
Бебињата започнуваат да комуницираат од денот кога се раѓаат. Пред да започне официјалното школување, постојат критични периоди на брз развој кога мозокот е во состојба најдобро да стекне говор (производство на звук) и јазик (разбирање и користење зборови). Како што растат малите деца, нивните комуникациски вештини стануваат посложени. Тие учат да го разбираат и користат јазикот за да ги искажат своите мисли и чувства и да се поврзат со другите.

Родителите, членовите на семејството и старателите се најважните наставници на децата и модели на комуникацијата. Вашата секојдневна интеракција со вашите деца помага во градењето на нивните мозоци и го поддржува развојот на комуникацијата.

Пресвртници во комуникацијата

Децата се развиваат со различни стапки, но повеќето го следат природниот распоред за учење на говорот и јазикот. Пресвртниците во комуникацијата се вештини што во просек се очекува децата да ги имаат до одредена возраст. Овие пресвртници се градат едни на други и ни помагаат да знаеме дали развојот на детето е на добар пат. Важно е родителите да ги препознаат типичните пресвртници во комуникацијата за да можат да го поддржат развојот на нивните деца и да побараат помош рано доколку нивните деца не ги исполнуваат.

Подолу се дадени општите пресвртници за слух, слушање, говор, јазик и когнитивен развој кај деца од раѓање до возраст од 5 години. Имајте на ум дека развојот варира и секое дете може да се развие побрзо во една област отколку во друга област. Вашето дете можеби нема да ги совлада сите вештини наведени до крајот на возраста.
За да го препознаеме моментот кога бараме помош , треба да ги знаеме карактеристиките на правилниот развој на говорниот јазик кај децата.

Еве неколку пресвртници за комуникација кои обично се очекуваат на возраст од 3 месеци:
Слух и разбирање

• Се зачудува кога ќе слушне гласни звуци
• Се смирува или насмевнува кога му се обраќате
• Се чини дека го препознава вашиот глас и се смирува кога плаче.

Зборување

• Прави звуци
• Се насмевнува на луѓето
• Има различен плач за различни потреби
Како што можете да видите, комуникацијата се јавува многу пред децата да ги изговорат своите први зборови (што обично се случува околу 12 месеци). Вештините продолжуваат да се развиваат од 4 до 6 месеци, од 7 до 12 месеци, од 1 до 2 години, од 2 до 3 години, од 3 до 4 години, од 4 до 5 години и пошироко.

Ако во која било фаза забележите дека вашето дете не ги исполнува овие пресвртници, разговарајте со вашиот педијатар, кој може да препорача да побарате помош од овластен аудиолог (за слух) или патолог за говор и јазик – логопед.
Понекогаш пријателите, соседите или другите професионалци може да им кажат на родителите дека треба да „чекаат“ проблемите во комуникацијата на нивното дете самостојно да исчезнат. Иако е точно дека некои деца доцнат со проговорување, барањето за порана евалуација отколку подоцна е важно ако вие или вашиот лекар забележите какви било одложувања во развојот на вашето дете. Поефикасно е кога рано се третираат комуникациските проблеми.

Совети за родителите и семејствата
Што можете да направите за да му помогнете на вашето дете? Еве неколку совети:

ЗБОРУВАЈТЕ за време на вашите дневни активности, разговарајте за тоа што вие и вашето дете работите. Поставувајте и одговарајте на прашања. Вашето дете ќе научи да ги поврзува зборовите што ги кажувате со луѓето, постапките, предметите и чувствата што ги опишувате.

ОХРАБРУВАЈТЕ го детето. Слушајте и одговорете на звуците и зборовите на вашето дете. Имитирајте ги звуците или зборовите и додавајте нови на нив. Воведувајте зборови за збогатување на вокабуларот за време на нови рутини и излети
ЧИТАЈТЕ секој ден, почнувајќи од раѓањето. Изберете книги со рими, светли бои, различни текстури и фотографии. Читајте со драматизирање и посочувајте ги зборовите додека ги кажувате; посочувајте ги вистинските верзии на сликите од книгите што ги читате додека ги гледате во секојдневните случувања (сообраќајни знаци, логоа за продавници). Создадете дневни рутини кои вклучуваат читање, како што се пред спиење или оброци.
Пејте песни и рецитирајте со варијации во ставот и волуменот на вашиот глас.
МОДЕЛ за добар говор. Зборувајте јасно и природно со користење точно изговорени гласови.
ОПИШУВАЈТЕ објекти кои имаат различни големини, бои и текстури. Користете зборови за споредба, како што се тврди и меки.
ИГРАЈТЕ игри што му помагаат на вашето дете да ги следи упатствата.
Охрабрете игра за преправање: преправајте се дека разговарате на телефон.